Jumat Legi

10/09/2022

Salah satu wujud implementasi Profil Pelajar Pancasila khususnya butir Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Semoga generasi muda menjadi generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia sejalan dengan jiwa Profil Pelajar Pancasila

Comments
Post a Comment